Általános szerződési feltételek

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”), kérjük, hogy szolgáltatásainkat abban az esetben vegyék igénybe, amennyiben a jelen ÁSZF minden rendelkezésével egyetért.

A jelen ÁSZF célja a Piltner Cleaner Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatás során a Szolgáltató és a Megrendelő, mint Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszony szabályozása. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF a Szolgáltató által megkötött, illetve a vele bármilyen módon létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A jelen ÁSZF-t a Szolgáltató elektronikus úton, mindenki számára elérhetővé teszi az I.1. pontban feltüntetett honlapon.

 

 1. Szolgáltató adatai, elérhetőségei

 

I.1.

Név: Piltner Cleaner Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Piltner Cleaner Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Csalogány utca 43.

Telephelyei: 7400 Kaposvár, Dombóvári út 2, 7400 Kaposvár, Raktár utca 2.

Képviseletében eljár: Piltner Péter ügyvezető

Adószám: 26687324-2-14

Cégjegyzék szám: 14-09-316874

Statisztikai számjel: 26687324-9601-113-14.

Telefon:

E-mail: piltner@gmail.com

Honlap: www.piltnercleaner.hu

Nyitvatartási idő:

hétfőtől-péntekig: 8:00- 17:00-ig

szombat, vasárnap: zárva

Főtevékenység: szőnyegtisztítás

Bankszámlaszám: 10300002-13089225-00024905

Számlavezető bank neve: MKB Bank Zrt.

 

 1. AZ ÁSZF érvényessége

 

II.1. Jelen ÁSZF kiterjed valamennyi Magyarország területén kötött olyan jogügyletre, amely az I.1. pontban feltüntetett weboldalon vagy az Ügyfél telefonon vagy a Szolgáltató telephelyén történő személyes megrendelése alapján jön létre a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Ügyfél között.

Jelen ÁSZF 2019 november 15. napjától hatályos. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi és azok a közzététel napjától hatályosak. Az ÁSZF változása esetén a szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSZF az irányadó. Az Ügyfél az I.1. pontban feltüntetett weboldal használatával és/vagy online ill. telefonos, valamint a Szolgáltató telephelyén történő megrendelés esetén a megrendeléssel kijelenti, hogy az ÁSZF-t megismerte, megértette és ezek rendelkezéseit elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul, elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

 • A szerződéskötés és a teljesítés helye

 

III.1. A szerződéskötés és a teljesítés helye a megrendeléskor leadott szállítási cím (ahol a Szolgáltató képviselője az Ügyféltől átveszi a szolgáltatás tárgyát,) vagy a Szolgáltató telephelye.

Amennyiben a szerződéskötés helye a szállítási cím, abban az esetben Szolgáltató a kiszállásért kiszállási díjat számíthat fel, melynek összegére vonatkozó számítást az árlista tartalmazza. Amennyiben a teljesítés és a szerződéskötés helye a Szolgáltató telephelye, azonban az Ügyfél visszaszállítást igényel, abban az esetben visszaszállítási díjat számíthat fel Szolgáltató, melynek díját az árlista tartalmazza és az árut a Szolgáltató saját járművével kézbesíti.

 1. A Szolgáltató által végzett szolgáltatások és áraik

 

IV.1 A Szolgáltató által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, azok elvégzésének vállalt határidejét, továbbá a tárolási díjat a Szolgáltató weboldalán feltüntetett árlista tartalmazza.

IV.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a Szolgáltató kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is, azzal, hogy minden esetben a szolgáltatás megrendelésekor hatályos feltételek vannak érvényben.

IV.3 Ügyfél a megrendeléssel – a megrendelés napján, az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja. Megrendelésnek minősül a megrendelési jegynek vagy szállítólevélnek (V.3 pont), vagy az azzal megegyező tartalmú nyugtának/számlának az Ügyfél által történő átvétele.

 1. A szolgáltatás megrendelése

 

V.1. Az Ügyfél átadja a szolgáltatás tárgyát szőnyegtisztítás, illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére, mely szolgáltatások listája a honlapon megtalálhatók. A Szolgáltató képviselője átveszi a tisztítandó szőnyeget mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja az Ügyfelet az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.

V.1.1 Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele az Ügyfél, vagy annak képviselője jelenlétében történik.

A mennyiségi átvétel darabra történik.

V.1.2 Minőségi átvétel:

A minőségi szerinti átvétel szempontjai:

 • a szolgáltatás tárgyának jellemzői
 • a szolgáltatás tárgyának állapota
 • a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások

 

V.2 Az átvételt követően a Szolgáltató közli a tisztítás várható eredményét és a vállalás feltételeit, azaz a szolgáltatás teljesítésének határidejét, valamint a szolgáltatás díjáról, valamint teljesítés módjáról.

 

V.3 Az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy, szállítólevél elkészítése, mely a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szolgáltatási szerződés megkötését jelenti.

A megrendelési jegy tartalma:

 • A Szolgáltató neve, címe, adószáma
 • Az Ügyfél neve, címe, elérhetősége (tel. email)
 • A szerződéskötés időpontja
 • A megrendelés azonosító száma
 • Az átvett áru megnevezése, darabszám
 • A szolgáltatás teljesítésének időpontja
 • A minőségi kikötések, észrevételek
 • Az árun feltüntetett címke állapota
 • A szolgáltatás ellenértéke.

 

Az átvételkor a vállalási jegyen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta áru kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik.

V.4 A szolgáltatás megtagadása:

A Szolgáltató a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

 • a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja,
 • a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb hasonló szennyezettségű,
 • a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését,
 • a vállalás feltételeit az Ügyfél nem fogadja el.

 

V.5. Az Ügyfél és a Szolgáltató a szerződést a szolgáltatás várható teljesítését megelőző legfeljebb negyvennyolc (48) óráig módosíthatja e-mailben vagy telefonon jelezve Szolgáltató, illetve Ügyfél felé, a módosítás azonban nem eshet negyvennyolc órán belül eső időpontra, illetve a módosítást nem lehet véghezvinni, amennyiben a szolgáltatás már teljesítésre került. A módosítás az Ügyfél/Szolgáltató általi kifejezett elfogadását követően megy végbe.

 

V.6 A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a megrendelési jegy, szállítólevél bemutatójának kiadja, a megrendelési jegyet, szállítólevelet bevonja. A megrendelési jegy bemutatóra szól, a szolgáltatás tárgyának átadásakor a Szolgáltató a tulajdonjogot nem vizsgálja. A tisztított szőnyeget, egyéb textíliát annak a személynek adjuk ki, aki a megrendelési jegyet felmutatja a személyazonosság vizsgálata nélkül. Amennyiben az Ügyfél észleli a megrendelési jegy elvesztését és ezt jelzi a Szolgáltatónak / tételesen felsorolva és elmondva a tisztítandó szőnyegek fajtáját, színét, méretét / akkor a személyazonosság igazolása után ki kell adni a szőnyegeket, textíliákat. A Szolgáltató példányára rá kell vezetni az átvevő nevét, címét, személyazonossági igazolványának számát és az átvételt az átvevő aláírásával igazolja.

V.7. A Szolgáltató által teljesített szolgáltatásokat a teljesítés helyén vagy az áru visszaszolgáltatása esetében a Szolgáltató által előre telefonon vagy elektronikus úton küldött üzenetben jelzett visszaszállítás alkalmával, -mely alkalommal az Ügyfélnek, vagy képviselőjének a helyszínen köteles tartózkodni- készpénzben vagy amennyiben az Ügyfél erre irányuló igényét a visszaszállítás várható időpontját megelőző 48 órán belül előre jelzi Szolgáltató felé írásban az I.1.pontban feltüntetett elektronikus levélcímre történő üzenetben, vagy telefonon, hogy átutalással kívánja kifizetni a szolgáltatás díját, ebben az esetben az áru visszaszállítására a szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezést követő kerül sor.

Amennyiben az Ügyfél az áru visszaszolgáltatásakor nem tartózkodik az általa megadott címen, abban az esetben a Szolgáltató az Ügyféllel történő egyeztetést követően ismételten megkísérli a kézbesítést az árlistán szereplő visszaszállítási díj ismételt felszámítása mellett, vagy az Ügyfél választása szerint személyesen átveheti az árut a Szolgáltató telephelyének egyikén.

V.8. Az Ügyfél külön és előre közölt kérésére – a vállalási díj összegétől függetlenül – a Szolgáltató ÁFÁ-s számlát ad, ellenkező esetben nyugtát bocsát az Ügyfél rendelkezésére.

 1. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság

 

VI.1 A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az átvett árut a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

VI.2. A Szolgáltató az áru tisztításáért szavatosságot vállal. Amennyiben azonban a szőnyeg elhasználtsága, elöregedése, rejtett hibája, elázása, penészedése, korábbi szakszerűtlen kezelése, vagy molyrágás miatt a tisztítás során elszakad, kilyukad, kifakul vagy rossz színmegtartása miatt elszíneződik, a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

VI.3. A Szolgáltató a szolgáltatás során mindig az árun (szőnyegen, textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

A kereskedelmi forgalomban kétfajta címke használatos:

 • az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
 • a kezelésre vonatkozó címke.

(a továbbiakban: KRESZ).

VI.4. Amennyiben a Szolgáltató a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy a Szolgáltató kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben az Ügyfél panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

VI.5. Amennyiben az Ügyfél a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol, akkor csak az Ügyfél írásos, előzetes beleegyezésével történhet a KRESZ-től eltérő szolgáltatás nyújtása (ez történhet a Megrendelő jegyre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

VI.6. Amennyiben nincs KRESZ a szőnyegen (textílián) azt a megrendelőjegyen rögzíteni kell. KRESZ hiányában a beadott ruhadarabban (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget az Ügyfél köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. A Szolgáltató felelősségét ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesítése során súlyosan hanyag módon, vagy szándékosan járt el és a károkozás ennek a következménye.

Elázott, penészes, molyrágott, szegés nélküli, Kezelési (mosási) útmutató nélküli szőnyegért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, csak az Ügyfél saját felelősségére veszi át (ez történhet a Megrendelő jegyre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

VI.7. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Szolgáltató érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél– szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

VI.8. Annak bizonyítása, hogy az Ügyfél által hibásnak minősített szolgáltatást a Szolgáltató végezte el, az Ügyfél kötelezettsége. Erre való tekintettel a Szolgáltató a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el a Szolgáltató azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.

VI.9. Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták stb.), akkor ezért a Szolgáltató tartozik felelősséggel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a Szolgáltató az átadástól számított két hónapon belül nem adta vissza az Ügyfélnek, az Ügyfél kérése ellenére.

VI.10. Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, az Ügyfél által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Szolgáltató felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet az Ügyfél.

VI.11. A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan szőnyeg, textil esetén:

Ha a Szolgáltató képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri, gyapjúszőnyegeknél minimális (2-4%-os) méretváltozás a tisztítás során előfordulhat,  az alábbi szőnyegtípusok, mint a shaggy, indiai, nepáli; gyapjúból készült szőttesek; torontáli; kézi csomózású; rongy és pamut; továbbá fehér és világos színű buklé; illetve kör alakú buklé vagy velúr; cserge, kínai és vietnámi gépi szőnyegek; műselyem, műszál, kevertszálú szőnyegek esetében előfordulhat elváltozás a szőnyeg effajta jellegzetességére vezethető ok miatt) erről köteles az Ügyfelet figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a szőnyegben, textíliában kár keletkezhet. Ha az Ügyfél a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt az Ügyfél kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

VI.13. A Szolgáltató nem vállal garanciát a ragasztóanyag elengedésére, rojt kiszakadására.

VI.14.

VI.15. Kártérítés

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:174. § szakasza értelmében köteles megtéríteni az Ügyfélnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. Kártérítés célja a szőnyeg, textília tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Szolgáltató az Ügyfél által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a szőnyeg, textília hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

4.13.1 A kártérítés mértéke az áru árának:

 • 60 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták,
 • 40 %-a, ha az árut huszonnégy hónapon belül vásárolták.
 • 20%-a, ha az árut huszonnégy hónapnál régebben vásárolták.

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

 1. 16. Megrongálódás esetén a Szolgáltató felelőssége az alábbi esetekben sem áll fenn:
 • Olyan áruk, amelyeket különleges kezelésben részesítettek, ám ezt az átadáskor nem jelezték,
 • A szemmel láthatólag nagyon kopott, az egyszerű mosást nem bíró áruk,
 • Gyártási hibából eredő szín eresztése és a szőnyeg többi részének megfestése.

 

VI.17. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap használatával összefüggésben az Ügyfél által okozott károkért, valamint az Ügyfél a honlapot saját kockázatára használja.

 • Reklamációk

 

VII.1. Az Ügyfél az áru átvételével egyidejűleg, szemrevételezést követően tehet panaszt a tisztításra vonatkozóan. Szőnyeg, textília elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást a kiadást és a telephelyről való távozást követően a Szolgáltató nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Szolgáltatónak és az Ügyfélnek együttesen alá kell írni és a másolati példányt Szolgáltató az Ügyfél részére átadja. A hibás tisztításra vonatkozó minőségi kifogás 3 napon belüli bejelentését követően a kifogással érintett árut az Ügyfélnek a Szolgáltatóhoz be kell szállítania, a Szolgáltató pedig a beszállítását követő 10 napon belül közli az Ügyféllel a kifogásra adott válaszát. E körben a Szolgáltató a Szolgáltatásfejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1083 Budapest, Práter utca 30-32. VI. em. 2, cgj.: 01-09-165831, adószám: 10754016-2-42) felkérheti a szakvélemény elkészítésére és e körben e véleményt tartja irányadónak. A szakvélemény elkészíttetését csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben az Ügyfél előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy a szakvéleményt magára nézve kötelezőnek fogadja el, így amennyiben a szakvélemény megegyezik a Szolgáltató véleményével, abban az esetben a szakértői vélemény elkészítésének költsége az Ügyfelet terheli, ellenkező esetben a Szolgáltató megtéríti az Ügyfél részére az általa igénybe vett szolgáltatás díját. Amennyiben az Ügyfél és a Szolgáltató között a jogvita nem került rendezésre, úgy Ügyfél panasszal élhet a Kaposvári Járási Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályhoz történő megkeresés útján– fogyasztói jogainak vélt megsértése esetén. Az Ügyfél továbbá a jogvita békés úton történő rendezése érdekében a Somogy Megyei Békéltető Testülethez fordulhat. Az Ügyfél választás szerint az igényével az illetékes bírósághoz fordulhat követelésének érvényesítése érdekében.

 • Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/

 

VIII.1. A vállalási határidőt (napok számának megjelölésével) az árlista tartalmazza. A Szolgáltató a vállalási határidő napját követő 7. naptári nap után – amennyiben az Ügyfél az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet az Ügyfél az áru átvételekor köteles a Szolgáltató részére megfizetni a szolgáltatás díjának egyidejű megfizetése mellett. A Tárolási díj mértékét az árlista tartalmazza.

 1. Át nem vett áruk őrzése

 

IX.1. A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Szolgáltató megőrizni a szőnyegeket, textíliákat. A 2 hónapos várakozási idő leteltét követően a Szolgáltató a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja.

 1. A személyes adatkezelés szabályai

 

X.1. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyílván, kezeli, és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30.§ (a) pontja alapján 2018. május 25. napjától a Nemzeti Adatvételi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) nyilvántartásba vételi bejelentési kötelezettség megszűnt, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) értelmében adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak saját maguknak kell nyilvántartást vezetniük az általuk kezelt adatokról, azokat nem kell bejelenteniük a Hatóságnak.

 1. Elállás
 2. Az Ügyfél a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) szerint az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Szolgáltatóval történő szerződés megkötését követő 14 napon belül jogosult a Szolgáltató szolgáltatása teljesítésének megkezdése előtt indokolás nélkül elállni, személyesen vagy a Szolgáltatónak küldött elektronikus üzenetben jelzett egyértelmű nyilatkozattal, valamint a Rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta igénybevételével, míg a teljesítés megkezdése után, a Rendelet 26. §-a értelmében a Szolgáltató ésszerű költségei megtérítése mellett – indokolás nélkül felmondani. Az Ügyfél ezen jogát a Szolgáltató felé a Rendelet 2. sz. mellékletében írt nyilatkozat-minta vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata elektronikus vagy postai úton megküldött nyilatkozattal, valamint személyesen gyakorolhatja. Az Ügyfél a Szolgáltatóval kötött szerződés aláírásával a Szolgáltatót kifejezetten kéri, hogy a Szolgáltató a szolgáltatása teljesítését, haladéktalanul, fenti elállási/felmondási jog gyakorlására vonatkozó határidő lejárta előtt kezdje meg. Az Ügyfelet a teljes szolgáltatás teljesítése után elállási vagy felmondási jog nem illeti meg. A Rendelet 29. § (1) szerint: A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.